Veelgestelde vragen

Gemeente Belangen en In Beweging zijn allebei een lokale partij. Wat is het verschil?

Deze vraag krijgen we vaker terwijl verschillen ons eigenlijk juist helemaal niet boeien. Wij zijn juist op zoek naar de overeenkomsten. Zo willen we net als Gemeente Belangen graag samen met inwoners, ondernemers en de raad zaken realiseren. Als we dan toch een verschil moeten benoemen, dan is dat ons streven naar minder partijen: wij zouden graag zien dat met name de progressieve partijen zich verenigen.

Waar staan jullie nu?

De administratieve plichtplegingen zijn gedaan. In Beweging is officieel (notarieel vastgelegd) een partij en heeft de ANBI-(Algemeen Nut Beogende Instelling)status verkregen. Het ledenbestand groeit goed, de kieslijst en het verkiezingsprogramma zijn vastgesteld, en de campagne voor de aankomende gemeenteraadsverkiezingen is officieel begonnen.

Er is dus van alles gaande. Iedereen is volop in beweging!

Wat gaan jullie anders doen?

In Beweging staat voor andere politiek, een politiek die in beweging is. Een politiek die zoekt naar verbinding. Een goed idee is een goed idee, waarbij het niet uitmaakt van welke partij het afkomstig is. Een politiek die zo transparant mogelijk is, zoveel mogelijk proactief zaken deelt. Een politiek die het vooral heeft over overeenkomsten in plaats van de verschillen tussen partijen te benadrukken. In Beweging is een partij die als eerste agendapunt altijd heeft: hoe kunnen we het samen met anderen voor elkaar krijgen? En we zijn een lokale partij, zonder de invloed van een landelijke stroming.

Wat we vooral nastreven is om vrij van ‘het politieke gedoe’ samen te werken met iedereen die de kernwaarden verbinden, duurzaam en sociaal onderschrijft. Want: hoe meer mensen, hoe meer kennis, waarmee we beter onderbouwde en breder ondersteunde voorstellen kunnen indienen en uiteindelijk meer kunnen realiseren.

De vraag ‘wat gaan jullie anders doen?’ suggereert overigens dat anderen het niet goed doen. Dat is volgens ons niet zo. Wij zijn niet tegen andere partijen. Het is juist andersom. Wij vinden het een gemiste kans dat partijen hun krachten niet bundelen. En dat is wat wij juist wél willen doen.

Jullie zijn tegen versnippering, maar beginnen een extra partij. Dat klinkt tegenstrijdig. Hoe zit dat?

Dat klinkt inderdaad tegenstrijdig, maar het is het resultaat van een afweging. Wij hebben verschillende andere manieren overwogen om het doel te behalen dat meerdere partijen samen meer slagkracht kunnen maken. Van een manifest tot een werkgroep. Echter, wij willen dat het zoeken van de verbinding prioriteit 1 is. Door iets op papier te zetten en welwillende intenties te hebben, kan het zoeken van de verbinding tussen partijen een sluitpost worden.

Door het oprichten van een partij die de verbinding als één van haar hoofddoelen heeft, is het agendapunt 1. Een stem op In Beweging is niet een stem op een afwijkend partijprogramma. Er liggen al mooie partijprogramma’s. Het punt is juist dat die partijprogramma’s zoveel op elkaar lijken, maar dat vooral de verschillen worden benadrukt in plaats van de overeenkomsten. Het is niet dat wij tegen de andere partijen zijn vanwege hun partijprogramma. We willen juist dat de overlap van de partijprogramma’s centraal staat.

Een stem op In Beweging beschouwen wij dan ook als opdracht om met de andere partijen zoveel mogelijk de verbinding te zoeken.

Zijn jullie links?

Ja, daarom hebben we in eerste instantie het contact gezocht met linkse partijen. Maar: gaandeweg de gesprekken hebben wij gemerkt dat we eigenlijk niet meer willen denken in de hokjes links of rechts. Een goed idee is een goed idee, het maakt niet uit van wie dat idee dan komt. Wij zijn vooral op zoek naar mensen (niet partijen) die het idee steunen om de verbinding te zoeken en te maken. Voor ons zijn daarbij drie kernwaarden onze kapstok, namelijk: verbindend, duurzaam en sociaal.

Ik ben al lid van een partij en ik ben een tevreden lid. Maar ik steun jullie idee wel. Kan ik óók lid van In Beweging zijn?

Jazeker! Wij vinden het juist belangrijk dat dat mogelijk is. Dubbel lidmaatschap kan dus. Als iemand al lid is van partij X, dan kan je – wat ons betreft – ook lid worden van In Beweging. Controleer daarvoor wel bij de betreffende partij of zij een dubbel lidmaatschap toestaan. Wij accepteren en waarderen juist de mogelijkheid van dubbel lidmaatschap. Wij denken namelijk dat het juist versterkend is dat iemand de visie van partij X meeneemt.

Van een lid van In Beweging verwachten we steun voor de 3 kernwaarden: verbindend, duurzaam en sociaal. Dat kan ook met een lidmaatschap bij een andere partij. In de agenda is te zien wanneer er de volgende ledenvergadering is. Ook belangstellenden die (nog) geen lid zijn, zijn dan van harte welkom.