Duurzaamheid

De aarde kan de huidige gang van zaken niet lang meer aan. We zijn haar met een rotgang aan het uitputten en gedragen ons nog steeds alsof alles in de uitverkoop staat. Dat het duurzamer en anders moet wordt inmiddels door zo goed als iedereen begrepen.

Duurzaamheid is wat In Beweging betreft een andere term voor ‘goed zorgen voor’. Als je ergens goed voor zorgt, gaat het langer mee. Dat geldt voor jezelf, voor de mensen en spullen om je heen. Maar dat geldt dus ook voor de aarde. Onze (klein) kinderen moeten in een gezonde, veilige en groene omgeving kunnen opgroeien. Hiervoor zijn we samen verantwoordelijk.

Duurzaamheid gaat over de thema’s energie, biodiversiteit en circulariteit. De communicatie en bewustwording hierover vinden wij erg belangrijk. De gemeente Hof van Twente wil in 2035 energieneutraal zijn (net zoveel schone energie in onze eigen gemeente opwekken als dat we hier zelf gebruiken).

Dat vinden wij een mooi streven en het is ook hard nodig. Nederland heeft zich hetzelfde doel gesteld, maar pas in 2050. Wij zijn blij dat onze gemeente sneller wil dan de landelijke overheid, maar het schept ook verplichtingen. We hebben al een flinke slag geslagen maar we zijn er nog lang niet, 2035 is al over 14 jaar…dat komt snel dichterbij!

In Beweging vindt dat een duurzame aanpak alleen werkt als iedere inwoner hieraan kan bijdragen. Én dat het niet ten koste mag gaan van de leefbaarheid.

Wij vinden dat er financierings- en uitvoeringsvormen moeten komen die ten goede komen aan de gemeenschap. Want dan zal de motivatie om aan duurzame maatregelen bij te dragen toenemen. Dit betekent dat de gemeente de mensen die wel willen maar financieel niet kunnen, op weg moet helpen. Het betekent ook dat elke kern en buurtschap gemotiveerd en ondersteund zal moeten worden bij het bedenken van de mogelijke maatregelen die het beste bij hen passen. Door kernen en buurtschappen te betrekken breng je de keuzes en verantwoordelijkheid dichter bij de mensen.

Zo maken we de Hof van Twente klimaat robuust en kunnen we keuzes die de leefbaarheid verminderen, voorkomen.