Sociaal

Een sociaal mens houdt rekening met – en heeft respect voor anderen en kan zich inleven in anderen. Dat is wat je ook van een overheid mag verwachten: dat zij rekening houdt met – en respect heeft voor haar inwoners. Dat zij een helpende hand geeft aan mensen die het anders niet redden, aan mensen die niet bij anderen terecht kunnen, aan mensen die door de bomen het bos niet meer zien door alle regels, en aan hen die tussen wal en schip belanden. Een overheid die zorgt voor goede randvoorwaarden, zodat al haar inwoners mee kunnen doen met de samenleving.

Niet iedereen heeft gelijke kansen. De rol en de mogelijkheden van je ouders bepalen de eerste verschillen. Daarnaast spelen ook gezondheid, lerend vermogen, een sociaal netwerk en geld een grote rol. Voor mensen die zonder hulp niet in staat zijn zich te redden en/of in de samenleving mee kunnen doen, moet de gemeente haar uiterste best doen. In Beweging zal in haar keuzes altijd eerst deze mensen vooropstellen, waarbij helder is dat de gemeente soms moeilijke keuzes moet maken, omdat geld niet aan de bomen groeit.

In het geval dat een algemeen gemeentelijke aanpak tekortschiet, zoekt In Beweging de oplossing in het verbinden van mensen. Hoe lossen we een specifiek probleem van een medemens, een mede-inwoner van onze gemeente op? Wie of wat kan er helpen en wat kan de gemeente zelf hierin bijdragen? In Beweging vindt dat de gemeente hierin vooral zou moeten faciliteren en bemiddelen. Met 35.000 inwoners, noabers, medemensen en een behulpzame overheid moeten we een heel eind kunnen komen!