Verbindend

In Beweging wil met nadruk (progressieve) politiek verbinden. Wij richten ons op alle kiezers die zich betrokken voelen bij hun straat, dorp, stad en gemeente. Ook op mensen die zich niet kunnen vinden in een landelijke partij of stroming. Wij willen mensen met elkaar verbinden, zowel in de politiek als daarbuiten. Onze kinderen leren communiceren, overleggen, elkaars meningen te respecteren en in te spelen op elkaars talenten. Iedereen mag er zijn! We streven naar een politiek waarin het goede voorbeeld wordt gegeven voor onze kinderen. Zonder partijpolitiek gedoe.

Wij denken dat er meer behoefte is aan een sociaal maatschappelijke beweging dan aan politieke partijen. Vanuit deze sociaal maatschappelijke beweging, willen we minder partijen. Dat klinkt uit de mond van een nieuwe partij misschien tegenstrijdig, maar vanuit onze doelstelling is het volkomen logisch, omdat we het samengaan als belangrijkste agendapunt hebben en houden. We zien dat de overeenkomsten tussen partijen (met name tussen progressieve partijen als de PvdA, GroenLinks en de SP) veel groter zijn dan de verschillen. Dat geldt voor de landelijke politiek, maar nog meer voor de lokale politiek. We zien dat hier de idealen nauwelijks uiteenlopen.

Eén van onze hoofddoelen is daarom te komen tot meer verbinding en minder versplintering. We willen zoals gezegd (nadrukkelijk progressieve) politiek verbinden en hopen mensen die toch al grotendeels hetzelfde denken te verenigen. Het streven is om dit al bij de verkiezingen in 2026 gerealiseerd te hebben.

Zolang partijen het samengaan op landelijk niveau nog niet voor elkaar hebben, zouden lokale afdelingen zich kunnen richten op het promoten van hun partijen, voor de provinciale en landelijke verkiezingen. Voor de lokale verkiezingen echter zou het zoveel beter zijn, om onze krachten te bundelen en niet zelfstandig mee te doen.

Het gaat niet om ons! Als het nodig is onszelf uiteindelijk weer op te heffen om daarmee meer verbinding te bereiken, dan doen we dat.