Foto van Marianne Hutten

Waarom, waarom, waarom

Bij de laatste ledenvergadering is onze visie vastgesteld. Niet dat we eerder geen visie hadden, maar met een groeiende groep mensen, kan je op deze manier blijven checken of we met elkaar dezelfde kant op willen en ook daadwerkelijk gaan. Een visie geeft houvast, een kapstok. In de ledenvergadering ging het niet om de punten en komma’s, maar was de hoofdvraag: herkennen wij ons hierin? Omschrijft dit waar we voor staan, waar we voor in beweging komen? Net als dat een reis ergens naar toe minstens zo interessant kan zijn als de bestemming zelf, zo zijn de gesprekken met elkaar over die visie minstens zo interessant geweest als het uiteindelijke document.

Ik heb altijd wat moeite met documenten over missies, visies, strategie, etc. Wat is nog missie en wanneer wordt het visie? Zulk soort discussies duren vaak lang en ik vind ze altijd lastig; ik heb het liever over de inhoud. En om iedereen het eens te laten zijn met de tekst, wordt – in mijn ervaring toen ik bij andere visies betrokken was – over elke komma uren gesproken en worden de termen in de visie steeds abstracter. Maar! Dit keer niet. Tenminste, dit keer ervaar ik het gelukkig anders. De visie helpt mij zeker voor gesprekken!

Ik vind bij een gesprek: als je écht wilt luisteren naar argumenten, moet je ook bereid zijn om – als je goede, relevante argumenten hoort – jouw standpunt te nuanceren of zelfs te veranderen. Voor een goed gesprek moet je wel weten van elkaar waaróm je ergens voor staat. Ken dus niet alleen elkaars standpunt, maar ken vooral elkaars beweegreden. Om dat te weten, gaf iemand mij een keer een simpel advies: vraag 3x waarom. Wel eens geprobeerd? Test maar eens! Bij deze een test bij mezelf. Laat ik mezelf eens 3x waarom vragen…

Waarom (1e keer) zet jij je in voor In Beweging? > Omdat ik wil dat er beweging komt in de politiek. Waarom (2e keer) wil je beweging in de politiek? > Onder andere omdat ik denk dat als er een aantal zaken veranderen, politiek aantrekkelijker en laagdrempeliger wordt voor meer mensen. Waarom (3e keer) wil je dat politiek aantrekkelijker en laagdrempeliger wordt voor mensen? > Omdat ik het belangrijk vind dat mensen zich verantwoordelijk voelen en de verantwoordelijkheid nemen voor de eigen omgeving waar ze in wonen en werken, onder andere via de politiek. Die verantwoordelijkheid neem je naar mijn idee makkelijker als politiek aantrekkelijker en laagdrempeliger is.

Misschien vindt een ander het totale onzin hoe In Beweging werkt en wat wij vinden, maar vindt diezelfde persoon het wél net zo van belang dat politiek laagdrempeliger wordt. Laten we het dáár dan over hebben!

In onze visie zijn eigenlijk die beweegredenen opgeschreven die naar boven komen als je 3x waarom vraagt. Wat vinden wij van belang, wat zijn onze kernwaarden? Ik citeer uit de visie: “alles wat wij doen en iedere beslissing die wij nemen toetsen wij aan onze kernwaarden: 1) Bevordert dit de gelijkwaardigheid van mensen? 2) Komt dit de toekomstige generaties ook ten goede? 3) Zijn we hiermee zuinig op onszelf, elkaar en de omgeving? 4) Zijn alle belanghebbenden gehoord?”

Nieuwsgierig geworden naar de hele visie? Kijk op www.politiekinbeweging.nl. Het staat op 1 A4. En het is niet eens een klein lettertype…

Marianne Hutten
Fractievoorzitter In Beweging

Geplaatst in Blog van Marianne.

2 reacties

  1. Met doorvragen kom je idd veel verder in het gesprek. Maar het hangt wel van de situatie af of het werkt. Wanneer je een gesprek begint met iemand die een totaal andere mening heeft en je wilt diegene jouw argumenten voorleggen is de kans van slagen dat je diegene overtuigt heel klein. Je kunt iemands mening niet veranderen, de ander verandert alleen zelf zijn/haar mening. Daarvoor moet je bij iemand de deur op een kiertje zetten, zodat die zichzelf gaat bevragen. Over hoe je dat doet heb ik een fantastisch boek gelezen over hoe meningsvorming werkt. Heel nuttig in deze tijden van polarisatie. Zeer bruikbaar in gesprekken met andersdenkenden (en misschien verander je zelf wel van mening…). Ik zou het jammer vinden als al die nieuwe inzichten aan onze beweging voorbij gaan. Maar ja, de behoefte aan scholing is blijkbaar bijna nul (geen aanmeldingen). Afgezien van tijdgebrek vermoed ik dat mensen afhaken als ik een workshop zoals “luistervaardigheden” aankondig. De meesten denken dat niet nodig te hebben, vermoed ik. Terwijl het proces van hoe je een gesprek voert cruciaal is, meer nog dan de inhoud. Ik heb een afspraak met Gerard om te achterhalen waar ihkv communicatie behoefte aan is. Misschien kan ik daar op inhaken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *