Visiedocument In Beweging

Op de Algemene Ledenvergadering van 30 maart 2023 is de onderstaande visie van In Beweging aangenomen. Om het te lezen in een ander tabblad, klik hier.