Kinderen met elkaar in discussie

Houd je van je kinderen?

Ik heb een paar hele korte vragen voor je. Vragen die iemand ooit aan mij stelde. Misschien wil je de vragen ook proberen te beantwoorden tijdens het lezen van dit blog. Komen ze… Heb je kinderen? Hebben jouw buren kinderen? Vind je jouw kinderen leuk? Vind je de kinderen van de buren leuk? Houd je van jouw kinderen? Houd je van de kinderen van de buren?

Vaak beantwoorden mensen de eerste vijf vragen met ‘ja’. En de laatste met ‘nee’. En soms erachteraan: ‘natuurlijk niet, ze zijn niet van mij’. De kinderen van de buren zijn leuk, maar je zal er minder hard voor door het vuur gaan dan voor je eigen kinderen. Voor je eigen kinderen zal je waarschijnlijk meer opkomen.

Vervang nu eens het woord ‘kinderen’ in de vragen door het woord ‘ideeën’ en beantwoord de vragen nog eens. Ook weer 5x ja en als laatste een ‘nee’ als antwoord? Je kan heel enthousiast zijn over de ideeën van een ander, maar voor je eigen ideeën ren je toch het hardst… Je kan het woord ‘kinderen’ ook vervangen door ‘problemen’, ‘uitdagingen’, etc. De boodschap: zorg dat een idee van iemand zelf is. Je kan een ander niet overtuigen, je kan alleen jezelf overtuigen. Dus: bevraag, bevraag, bevraag. Ik weet het, ik heb het daar vaak over mijn blogs. Ik vind dat besef belangrijk.

Er is een ambtenaar bij sociaal domein die dit – volgens mij zonder het bewust te weten en daarom is het juist zo krachtig – perfect beheerst. Zij is de specialist, maar ze is niet pusherig. De keren dat ik haar heb meegemaakt in een groep benoemt ze een probleem (dat ging in dat geval over de jeugdzorg). Er volgde geen PowerPoint. De groep kon niet achterover leunend de sheets gaan volgen. Iedereen in de groep ging bijna geïrriteerd rechtop zitten: verdorie, zitten we hier nou onze tijd te verdoen? Iemand ging maar eens een vraag stellen: om hoeveel jongeren gaat het hier eigenlijk? We kregen een deskundig antwoord. Hoe wordt de woonplaats voor een jongere die naar een pleeggezin gaat, eigenlijk bepaald? We kregen een deskundig antwoord. Hoeveel kost dat eigenlijk? We kregen een deskundig antwoord. De groep ging steeds rechterop zitten. Deze dame heeft er echt verstand van! En de vragen rolden door van: ‘Zit dit werkelijk zo in elkaar?’ naar ‘Maar dat is toch vreemd dat dat zo gaat?’ naar ‘Hoe kan dat anders?’ naar ‘En wat kan ik als raadslid daarin betekenen?’. Ik zat ook in die groep. Tot een uur geleden had ik nog geen idee. Zij heeft mij niet overtuigd. Ik heb mezelf overtuigd. Door haar. Dat dan weer wel…

Marianne Hutten
Fractievoorzitter In Beweging

Onbemind maakt onbekend?

Weet een gemiddelde Hof van Twentenaar hoe de lokale politiek in elkaar zit? En wat vindt de gemiddelde Hof van Twentenaar van politiek? Ik wil zo graag dat politiek toegankelijker wordt. Belangrijk is volgens mij dat je elkaar dan moet kennen: de mensen de politiek en de politiek de mensen. Ik dacht: ik neem de proef op de som om te horen wat mensen weten en vinden van (lokale) politiek. Ik heb drie willekeurige mensen geïnterviewd; iemand van 14, 17 en 31 jaar. Niks wetenschappelijks, gewoon om een gevoel te krijgen. Hieronder een kort verslagje van de interviews. Misschien interessant als u zelf de vragen ook probeert te beantwoorden voordat u de antwoorden van de geïnterviewden leest. Zou leeftijd uitmaken hoeveel iemand weet/vindt van de politiek? U mag bij de beantwoording van de vragen hieronder raden wie de 14-jarige is, de 17-jarige en de 31-jarige; persoon A, B of C? Komt ‘ie! Eerst een paar kennisvragen…

 • Wat doet een burgemeester?
  • A) Die geeft speeches
  • B) Die heeft en leidende rol in debatten, is het gezicht van de gemeente
  • C) Doet van alles.
 • Wat doet een wethouder?
  • A) Geen idee, je hebt ook boekhouders?
  • B) Geen idee
  • C) Geen idee
 • Wat doet de gemeenteraad?
  • A) Die houdt vergaderingen
  • B) Beslissingen maken over de gemeente
  • C) Ik denk stellingen inbrengen, dat bespreken en advies geven aan degene die er uiteindelijk een beslissing over maakt. Of maken zij de beslissing? Dat kan ook…
 • Wat doet het college van B&W?
  • A) Het watte?
  • B) Is het bestuur van de B&W?
  • C) B, en dan? De N van Nico? Geen idee
 • Wie is de baas van de gemeente?
  • A) De burgemeester. Denk ik. Hoop ik.
  • B) De burgemeester
  • C) De burgemeester? Of is dit een instinker?
 • Wat is een fractie?
  • A) een goed galgjewoord
  • B) gedeelte van een sectie, een klein stukje
  • C) klinkt wel bekend in de oren, er is ook een fractievoorzitter, maar geen idee

Dan drie vragen over politiek zelf…

 • Is politiek leuk?
  • A) Weet ik niet
  • B) Leuk is niet het goede woord. Op zich wel interessant, maar het zijn een stelletje irritante kleuters
  • C) Dat vind ik niet.
 • Is politiek belangrijk?
  • A) Ja, geeft regels in de gemeente
  • B) Dat wel. Alles loopt in de soep als er geen regering is, want iedereen vindt wel iets. Handig voor een beetje sturing waar jouw mening in doorklinkt
  • C) Dat denk ik wel. De manier waarop we het voor elkaar hebben, dat je als burger je stem mag geven, mee mag denken en mee mag praten. Dat is luxe.
 • Wat vind je van de politiek?
  • A) Ingewikkeld! Iedereen zegt wat anders, maar wil hetzelfde
  • B) Ik weet het niet. Wel belangrijk, maar ik word er niet laaiend enthousiast van
  • C) Persoonlijk heb ik weinig interesse. Misschien wel omdat er ik er weinig verstand van heb. Maar ik vind het wel belangrijk!

Tot zover de interviews. Normaal is het spreekwoord: onbekend maakt onbemind. Maar door de antwoorden op de laatste vraag, denk ik: geldt het ook niet andersom: onbemind maakt onbekend? Als iets je niet interesseert (onbemind), ga je er ook niet in verdiepen of iets over onthouden (onbekend). En tja, als onbekend vervolgens weer onbemind maakt… Het versterkt elkaar! Kunnen we hier iets aan doen? De antwoorden weet ik niet, maar zoals u inmiddels weet: hier zijn wij met In Beweging steeds mee bezig!

De antwoorden die ik voor nu wél weet: persoon A is 14 jaar, persoon B is 17 jaar en persoon C is 31 jaar. Had u het goed?

Marianne Hutten
Fractievoorzitter In Beweging

Foto van Marianne Hutten

Ode aan de boemel

We zijn met de hele gemeenteraad op excursie geweest. Een goede gelegenheid om het met elkaar in een andere setting dan vergaderingen, telefoontjes en mailverkeer met elkaar over onderwerpen te hebben. Je leert elkaar anders kennen, maar er is ook volop gelegenheid om eens verder door te praten over de inhoud. Zo kwam ik ook in gesprek met onze nestor (langstzittende) van de gemeenteraad, Bennie Nijenhuis. En ik wist het al, maar het werd nu nog meer bevestigd: deze man beheerst de kunst van het luisteren! En daar kan ik alleen maar van leren.

Als ik ergens enthousiast (of gefrustreerd) over ben en je stelt me één vraag, dan gaat de waterval aan en krijg je een lawine over je heen van – in mijn beleving – logische argumenten, ‘natúúrlijk moeten we dat doen!’ en meteen hóe dat dan uitgevoerd kan worden, etc. Uit pure enthousiasme of frustratie. En ik doe dan zelfs al mijn best om me in te houden. Ik heb wel eens gehoord (eerlijk gezegd vaker dan één keer) dat ik soms een sneltrein ben. Dat ik doorsjees en af en toe lijk te vergeten om even om te kijken of iedereen wel is ingestapt. Nou, dat doet Bennie dus wel. En hoe? Heel simpel, maar tegelijk even knap: hij geeft antwoorden op de vragen die de ander stelt. Meer niet. Nou vooruit; heel soms net iets meer.

Bennie Nijenhuis is agrariër. Ik stelde hem vragen over het hele stikstofverhaal en hoe dat voor zijn persoonlijke situatie is. Omdat hij agrariër is, had ik een zwaar gefrustreerde reactie verwacht in stem, toon en verwijtend naar ‘die linkse politiek’. Maar hij geeft rustig antwoord op de vragen die je stelt. Hij is altijd boer geweest en vindt het werk fantastisch. En wil dat blijven doen. Maar Bennie steekt geen pleidooi af wat Den Haag allemaal verkeerd doet. Hij wacht rustig tot de volgende vraag. Hij is door zijn persoonlijke situatie een expert op dit thema geworden en heeft zich daarnaast ook op verschillende manieren in dit thema verdiept. Hij had al zijn kennis over me uit kunnen strooien, hij had belerend kunnen doen, maar hij wacht geduldig tot ik de volgende vraag stel. Aan het eind van het gesprek heb ik inhoudelijk heel wat geleerd, maar ik ben vooral onder de indruk van zijn rust. Een prettig gesprek waarin ik niet het gevoel heb dat iemand mij heeft proberen te overtuigen, maar me mijn eigen conclusies laat trekken.

Om van A naar B te komen, is een rustige boemel misschien beter dan een sneltrein. Dan heb je onderweg de tijd om te zien of iedereen is ingestapt. De volgende dag zeg ik tegen Bennie: ‘Ik denk dat ik hier wel eens een blog over zou kunnen schrijven! Mag ik dan ook jouw naam noemen?’. Hij lacht een keer zoals Bennie kan lachen: ‘ie doe moa, is goed hoor!’. Bij deze dus, mijn ode aan de boemel!

Marianne Hutten
Fractievoorzitter In Beweging

Foto van Marianne Hutten

Waarom, waarom, waarom

Bij de laatste ledenvergadering is onze visie vastgesteld. Niet dat we eerder geen visie hadden, maar met een groeiende groep mensen, kan je op deze manier blijven checken of we met elkaar dezelfde kant op willen en ook daadwerkelijk gaan. Een visie geeft houvast, een kapstok. In de ledenvergadering ging het niet om de punten en komma’s, maar was de hoofdvraag: herkennen wij ons hierin? Omschrijft dit waar we voor staan, waar we voor in beweging komen? Net als dat een reis ergens naar toe minstens zo interessant kan zijn als de bestemming zelf, zo zijn de gesprekken met elkaar over die visie minstens zo interessant geweest als het uiteindelijke document.

Ik heb altijd wat moeite met documenten over missies, visies, strategie, etc. Wat is nog missie en wanneer wordt het visie? Zulk soort discussies duren vaak lang en ik vind ze altijd lastig; ik heb het liever over de inhoud. En om iedereen het eens te laten zijn met de tekst, wordt – in mijn ervaring toen ik bij andere visies betrokken was – over elke komma uren gesproken en worden de termen in de visie steeds abstracter. Maar! Dit keer niet. Tenminste, dit keer ervaar ik het gelukkig anders. De visie helpt mij zeker voor gesprekken!

Ik vind bij een gesprek: als je écht wilt luisteren naar argumenten, moet je ook bereid zijn om – als je goede, relevante argumenten hoort – jouw standpunt te nuanceren of zelfs te veranderen. Voor een goed gesprek moet je wel weten van elkaar waaróm je ergens voor staat. Ken dus niet alleen elkaars standpunt, maar ken vooral elkaars beweegreden. Om dat te weten, gaf iemand mij een keer een simpel advies: vraag 3x waarom. Wel eens geprobeerd? Test maar eens! Bij deze een test bij mezelf. Laat ik mezelf eens 3x waarom vragen…

Waarom (1e keer) zet jij je in voor In Beweging? > Omdat ik wil dat er beweging komt in de politiek. Waarom (2e keer) wil je beweging in de politiek? > Onder andere omdat ik denk dat als er een aantal zaken veranderen, politiek aantrekkelijker en laagdrempeliger wordt voor meer mensen. Waarom (3e keer) wil je dat politiek aantrekkelijker en laagdrempeliger wordt voor mensen? > Omdat ik het belangrijk vind dat mensen zich verantwoordelijk voelen en de verantwoordelijkheid nemen voor de eigen omgeving waar ze in wonen en werken, onder andere via de politiek. Die verantwoordelijkheid neem je naar mijn idee makkelijker als politiek aantrekkelijker en laagdrempeliger is.

Misschien vindt een ander het totale onzin hoe In Beweging werkt en wat wij vinden, maar vindt diezelfde persoon het wél net zo van belang dat politiek laagdrempeliger wordt. Laten we het dáár dan over hebben!

In onze visie zijn eigenlijk die beweegredenen opgeschreven die naar boven komen als je 3x waarom vraagt. Wat vinden wij van belang, wat zijn onze kernwaarden? Ik citeer uit de visie: “alles wat wij doen en iedere beslissing die wij nemen toetsen wij aan onze kernwaarden: 1) Bevordert dit de gelijkwaardigheid van mensen? 2) Komt dit de toekomstige generaties ook ten goede? 3) Zijn we hiermee zuinig op onszelf, elkaar en de omgeving? 4) Zijn alle belanghebbenden gehoord?”

Nieuwsgierig geworden naar de hele visie? Kijk op www.politiekinbeweging.nl. Het staat op 1 A4. En het is niet eens een klein lettertype…

Marianne Hutten
Fractievoorzitter In Beweging

Foto van Marianne Hutten

Met hoeveel zijn jullie?

Nog één lid en dan bereiken we een mooie mijlpaal in aantal leden! Er wordt gebrainstormd of we die mijlpaal van aantal leden op de één of andere manier willen vieren. Het eindantwoord was: nee. We hebben met een aantal mensen een brainstorm gehouden over het communicatieplan van In Beweging. Ik vroeg of we een doel willen stellen hoeveel leden we willen hebben in welk jaar. Het eindantwoord was: nee. Vorige week hadden we een goedbezochte ledenvergadering. Daar heb ik dezelfde vraag gesteld en hetzelfde antwoord gekregen.

Dat zette me weer aan het denken. Ik ben supertrots op het aantal leden dat we hebben. Met elk lid erbij voel ik me gesteund dat mensen écht vinden dat onze visie en onze aanpak aanspreekt. Met elk lid erbij wil ik wel roepen: ‘Kijk! Kijk dan allemaal! Weer iemand die gelooft in deze aanpak!’. Ik had graag eens in de krant een groot artikel gezien over ledenaantallen van de politieke partijen in Hof van Twente. Hoe doen wij het in dat rijtje? Maar ik schrijf bewust ‘had’. Ik denk daar inmiddels wat anders over.

Onder andere bij die genoemde brainstorm over communicatie en bij de ledenvergadering werden interessante dingen gezegd. Zoals: “wat zegt het ledenaantal nou? Als je een lage contributie hebt, is het wel heel makkelijk om lid te worden”. Of: “je kan wel veel leden hebben, maar als ze zich niet actief inzetten, wat heb je er dan aan?” En ook: “je kan het toch niet vergelijken met andere partijen. Als iemand lid wordt van een landelijke partij, ben je meestal ook automatisch lid van de lokale afdeling. Daarmee telt het lid mee, maar zegt het niks over de betrokkenheid van dat lid bij de lokale afdeling”. Of deze reactie van een student: “Ik heb wel interesse in politiek, maar ik zal niet zo snel lid worden van een politieke partij, want dan zit ik eraan vast en ik wil me bij de volgende verkiezingen wel vrij voelen in mijn stemkeuze; dat mijn stem niet per sé naar de partij moet gaan waar ik lid van ben”.

Tuurlijk,  je hebt mensen nodig om alles in beweging te krijgen en in beweging te houden. Simpelweg alleen al vanwege de handjes: vele handen maken licht werk. En natuurlijk: hoe meer mensen, hoe groter de impact die je samen kunt maken. Daar gaat het om! Maar dat gebeurt niet alleen door leden. Dat kan ook (juist) zijn door belangstellenden, mensen die hun ervaring met ons op een verjaardag vertellen, volgers op social media, donateurs, stemmers, etc. Kort gezegd: je hebt ambassadeurs nodig, op allerlei verschillende manieren.

Vorige week hebben we een ledenvergadering gehad. Meer dan de helft van de leden was aanwezig. Mooi! Als ik zo om me heen kijk, zet ook bijna iedereen zich wel op de één of andere manier actief in voor In Beweging. Daar ben ik ontzettend trots op! Maar we gaan dus geen doelen stellen voor het aantal leden dat we in een bepaald jaartal bereikt willen hebben. Misschien wel leuk om voor u zelf eens over na te denken: wat zou u veel of weinig leden vinden? En wil je het ledenaantal van ons toch weten? Niks geheims aan, stuur vooral een berichtje!

Marianne Hutten
Fractievoorzitter In Beweging

Beste student van 19,

Ik ken je niet. Ik weet wel dat je 19 jaar bent en dat je social work studeert aan de Saxion Hogeschool in Enschede. Je heet Thomas. Ik zag je op RTV Oost. Daar deden ze verslag van jullie opdracht van school over politiek en jongeren. Voor die opdracht zijn jullie jongeren gaan interviewen over de provinciale verkiezingen. Dat interviewen deed je goed, vol overtuiging; dank daarvoor!

Thomas, ik ben betrokken bij die opdracht aan jullie. Het leek me alleen beter dat niet ik als 40-jarige achter een bureau een opdracht voor jullie zou bedenken. Dat kunnen jongeren beter voor jongeren zelf doen. Toch? Een aantal jongeren uit de lokale politiek in Hof van Twente heeft daarom meegeholpen aan de opdrachtomschrijving. Nu ben ik zo benieuwd Thomas: wat vond je ervan? Op televisie vertelde je al dat “de politieke kennis onder studenten erg slecht is”. En dat je het juist belangrijk vindt dat jongeren ook naar de stembus gaan, want, zoals je zelf op televisie zegt: “jongeren zijn de toekomst!”.

Heb je de uitslagen gevolgd van de provinciale verkiezingen? Mooie opkomstcijfers! Tenminste, hogere opkomst dan vier jaar geleden. Landelijk was de opkomst toen 56,2%, dit jaar 58,2%. In Overijssel was de opkomst bij de vorige provinciale verkiezingen 59,3% en dit keer 64,4%. In mijn eigen gemeente Hof van Twente was het verschil helemaal groot: toen 62,9%, nu 71,2%! In elke provincie is BBB de grootste geworden. Bij ons in Hof van Twente heeft zelfs 43,2% op BBB gestemd! Wat een getallen!

Heb je misschien ook de uitslag van de provinciale verkiezingen gezien als alleen 18 tot 25-jarigen hadden gestemd? Het Ipsos heeft dat uitgezocht in opdracht van de NOS. Dat is dus precies de leeftijdsgroep die ook centraal stond in jullie opdracht. De top 5 op basis van álle leeftijden van mensen die hebben gestemd (vanaf jaar 18 natuurlijk) is: BBB (16 zetels), VVD (10), GroenLinks (8), PvdA (7) en D66 (6). De top 5 op basis van de stemmen van 18 tot 25-jarigen zou er heel anders uitzien, namelijk: VVD (10 zetels), GroenLinks (10), PvdA (7), D66 (7) en CDA (6). BBB komt pas op de 6e plek met 5 zetels… wat een verschil! Wat vind je daarvan?

Vrijdag is er een bijeenkomst met jullie, de studenten van Saxion. Dan gaan we terugkoppeling krijgen wat jullie hebben opgepikt en vooral mee willen geven aan de politiek. Wie weet leidt dat nog tot een vervolgopdracht. Zou mooi zijn! Hopelijk ben jij er ook Thomas, dan kan ik mijn vragen ook live aan je stellen! Weet dan alvast dat ik je het volgende zal vragen: wat vind jij er eigenlijk van, van politiek?

Marianne Hutten
Fractievoorzitter In Beweging

Uitgelichte foto: Thomas (19), links op de foto (bron: RTV Oost)

Foto van Marianne Hutten

Tot in de kleinste details

Iemand zei me laatst: “je moet de details kennen om op globale lijnen te kunnen besturen”. Dat is een hele interessante! Het voelt voor mij als een tegenstelling: aan de ene kant moet je niet teveel op de details zitten (dan blíjf je bezig!), maar tegelijk moet je die details wel kennen om de goede discussie te kunnen voeren en besluiten weloverwogen te kunnen nemen. Ik ben het dus wel met hem eens. Het is weer zo’n hersenpuzzel in de politiek die me bezighoudt. Waar zit de balans?

Een voorbeeld: ik ben voorstander van pré-mantelzorgwonen (ook wel meergeneratiewonen genoemd). In een aantal gemeenten is hier beleid voor. Het is een aanvulling op het meer bekende mantelzorgwonen. Pré-mantelzorg biedt tijdelijke woonplek op het perceel van bijvoorbeeld familie, voor mensen waarvan te verwachten is dat ze op termijn zorg nodig gaan hebben. Hoe mooi als je dan kunt wonen op een plek bij mensen waar je je goed voelt? Volgens mij draagt de mogelijkheid van pré-mantelzorgwonen bij aan de doorstroming op de woonmarkt en heeft het een positieve impact op zaken als samenredzaamheid, eigen kracht en kan het eenzaamheid voorkomen. Als je hier als politiek beleid voor wilt maken, moet je het ook over details hebben, zoals ‘hoe lang is tijdelijk?’. Of zijn dat geen details?

Ik heb geprobeerd mij goed in het onderwerp te verdiepen: hoe doen andere gemeenten dit? Welke voorwaarden stellen zij? Wat zijn de huidige mogelijkheden in onze gemeente? etc. Dat gaat ook over details. Ik heb contact gezocht met de politieke partijen om eerste reacties te horen op het idee. Wat is vervolgens de balans tussen details en globale lijnen?

Ik heb een motie voorbereid, waarbij ik heb geprobeerd om het kort te houden, zodat we door de motie hopelijk het achterliggende principe (‘de globale lijn’) van pré-generatiewonen kunnen bespreken. De details, die laten we dan aan het college. Tenminste, als de raad het idee steunt. Daar ga ik mijn best voor doen! Ik hoop, tegen de tijd dat de motie wordt besproken, op een goede discussie. Ik ben benieuwd hoe gedetailleerd de reacties zullen zijn…

Marianne Hutten
Fractievoorzitter In Beweging

Foto van Marianne Hutten

Minimaal 72x keer delen graag

Ik ben afgelopen week geïnterviewd door PowNews. Over de tijdelijke opvang van vluchtelingen in het voormalige schoolgebouw van De Welp in Markelo. Bij het typen van dit blog heeft het nieuwsitem van PowNews 392 reacties, 302 opmerkingen (waarvan, ik schat, 95% negatief) en is het nieuwsitem 72 keer gedeeld (nieuwsitem ook zien? Kijk dan op Facebook of YouTube naar PowNed, uitzending van 15 december).

‘Maar vol is vol, toch?!’ De journalist van PowNews probeert me voor de zoveelste keer te porren en blijft de vraag maar herhalen. De journalist gaat verder: ‘En dan die mensen die hun anti-kraakwoningen moeten verlaten! Dat kan toch niet?!’. En hup, daar gaat de microfoon weer voor mijn neus. Hij kijkt me bijna smekend aan of ik áls-je-blieft nou eín-de-lijk eens iets wil zeggen waardoor ze nog een béétje sensatie-tv kunnen maken. Ze zijn hier gekomen met de titel ‘Markelo doodsbang voor asielzoekers!’. Ze moeten alleen nog de shots inplakken. Ik krijg het idee dat ze van mij alleen niet horen wat zij wíllen horen…

Aan het eind van de dag staat hun nieuwsitem online. En ja, er is meesterlijk geknipt, geplakt, uit de context gehaald en gepord bij de interviews. Maar ik zie eigenlijk niet de extreme reacties waar PowNews naar op zoek was. Natuurlijk, ik weet dat er mensen zijn die zich zorgen maken en die zorgen moeten ook serieus genomen worden. Tegelijk ben ik trots dat de geïnterviewden PowNews wel te woord staan, maar zich niet hebben laten verleiden tot extreme uitspraken!

Is er in de media eigenlijk wel échte ruimte voor nuance? Kent u Alex Datema? Hij is melkveehouder en voorzitter van BoerenNatuur. Ik stel hem graag aan u voor. Zijn verhaal haalt de media vaak niet. Naar eigen zeggen omdat hij een genuanceerde visie heeft. Dat is niet interessant genoeg. Hij vertelt daar het volgende over (ik citeer): “Ik ben afgelopen zomer wel zes of zeven keer door een televisieprogramma gebeld of ik die avond iets wilde zeggen. Ik heb soms wel een uur aan de telefoon gehangen met een redacteur om uit te leggen hoe ik naar het geheel kijk. Dan krijg ik als reactie ‘Goh meneer Datema, u ziet dat heel genuanceerd. U hoort nog van ons’. Als dat gezegd wordt, dan weet ik al een beetje wat er komt. Dan word ik niet uitgenodigd, want ik pas niet in dat plaatje van: we hebben links iemand staan en we hebben rechts iemand staan. En die zijn het niet met elkaar eens. Ik denk dat je die twee met elkaar moet verbinden. Dat is mijn verhaal.” Gelukkig heeft ArgosMedia hem wel zijn verhaal laten vertellen (het gehele interview zien? Of kijk op de site van de VPRO, Medialogica).

Ik wens iedereen mooie feestdagen! Ik zal het op facebook zetten. Zonder schreeuwerige titels. Zonder knippen. Zonder iets uit de context te halen. Zonder porrende (straat)interviews. Zonder feitelijke onjuistheden in de omschrijving. Het is alleen niet zo sensationeel, dus dat worden niet, zoals het PowNewsitem, 392 reacties of 302 opmerkingen. Maar 72x delen, dat verdient de wens voor ‘mooie feestdagen’ toch wel!?

Marianne Hutten
Fractievoorzitter In Beweging

Foto van Marianne Hutten

Appen tijdens de vergadering

Het ziet er zó asociaal uit! Die Tweede Kamerleden die constant op hun mobiele telefoon zitten terwijl er een vergadering bezig is! Hallo! Focus op de vergadering graag! Beetje respect voor degene die aan het woord is. Dank u!

Maar: wat doen ze eigenlijk op die telefoon? Appjes van het thuisfront beantwoorden over de schooldag van de kinderen? Bladeren door slappe tiktokfilmpjes? Voor de zoveelste keer de site van de Telegraaf doorscrollen? Dat zou asociaal zijn richting de vergadering. Maar misschien is het anders: misschien wordt er geappt met de ambtenaar over het onderwerp dat op dat moment besproken wordt? Of wordt nog even in het beleid dubbel gecheckt of de genoemde feiten in een betoog wel kloppen? Of wordt de inbreng die straks uitgesproken wordt, nog even doorgenomen? Wat mij betreft mag dat allemaal. Niks asociaals aan. Juist handig. Als de focus tegelijk ook maar op de vergadering en de spreker zelf blijft.

Volgt u wel eens de raadsvergadering in Hof van Twente – digitaal of zelfs ter plekke in het gemeentehuis? Dan ziet u bijna elk raadslid met een uitgeklapte laptop voor z’n neus zitten (in de vorige raadsperiode had iedereen een ipad gekregen, maar een laptop werd handiger gevonden blijkbaar). Misschien ziet u de drie mensen van onze partij wel erg veel op de laptop kijken én typen. Zijn we ‘asociaal’? Doen we dingen op de laptop die niet bij de vergadering horen? Nee! Wat zijn we dan wél aan het doen? Wij hebben tegen onze leden gezegd dat ze live mee mogen praten tijdens een raadsvergadering via de leden-groeps-whatsapp. Die app staat dus open op onze laptop tijdens de vergadering. Wij proberen op vragen/reacties van onze leden te antwoorden tijdens de vergadering. Dat wordt gewaardeerd bij de leden! En voor ons handig: wij kregen directe feedback op zaken. Maar zoals gezegd: als de focus tegelijk ook maar op de vergadering en de spreker van dat moment blijft. Dat heeft prioriteit! We doen ons best. Het is intensief, maar ik heb het idee dat het tot nu toe aardig lukt!

Nog wel een belangrijk ding (en dat geldt voor veel raadsleden inclusief mezelf): als je wegloopt van je laptop (schorsing, toilet, pauze), druk dan wel even op Windows + L! Altijd de laptop locken!

Marianne Hutten
Fractievoorzitter In Beweging

Foto van Marianne Hutten

In een rolstoel naar station Delden

De belangrijke begrotingsvergaderingen zijn vorige week geweest. Er is mee ingestemd door de hele gemeenteraad. Dat is mooi! Wethouder Wim Meulenkamp zei aan het eind in de vergadering: ‘het is dan wel een begroting, maar het is meer over inhoud gegaan dan over geld. Dat is goed’. Eens! Ik weet niet of Wim Meulenkamp het op dezelfde manier bedoelde als ik hoop, maar ík bedoel ermee: laten we het over welzijn hebben in plaats van alleen over welvaart. Het draait niet alleen om geld. Kijk breder! Het regionale Twente Board investeert in het zogenaamde “Bruto Twents Geluk”. Hof van Twente investeert daar flink in mee. Bruto Twents Geluk klinkt misschien wat zweverig, maar het is precies wat ik bedoel (voor inspiratie: zie google of de site twente.com). Het uitgangspunt is simpel: focus op geluk in plaats van alleen op geld. Geluk is complex, maar we kennen veel puzzelstukjes die eraan bijdragen en waar we dus op kunnen inzetten.

Eén van de dingen die kan bijdragen is het gevoel dat jouw mening er toe doet en dat je invloed hebt op de omgeving waar je woont. Als voorbeeld: wij hebben vanuit In Beweging in de begrotingsvergaderingen gepleit voor het tempo maken met een Adviesraad voor mensen met een handicap. Met het ondertekenen van het manifest ‘Iedereen doet mee!’ in 2020 hebben we dat al beloofd, maar het is er nog niet van gekomen. Hoe het werkt? Zorg voor een pool van mensen met een handicap die vanuit hun ervaring het beste advies kunnen geven over toegankelijkheid (en geef ze daar ook een vergoeding voor). Laat een wethouder bijvoorbeeld met een blind iemand door het centrum van Goor lopen. Wat kom je tegen? Laat een ambtenaar met iemand in een rolstoel naar het treinstation in Delden gaan. Wat kom je tegen? En vooral: hoe kan dat opgelost worden? Vaak zijn wethouders en ambtenaren welwillend, hebben een luisterend oor en zijn de oplossingen niet ingewikkeld, maar was men nog niet bewust van het probleem. Gelukkig bevestigde wethouder Hannie Rohaan in de begrotingsvergadering mijn beeld van die welwillendheid ook: ze heeft aangegeven om de Adviesraad op te gaan pakken. We hopen en verwachten dan ook dat die Adviesraad snel opgezet wordt! Want ook, of beter gezegd: juíst zulke dingen dragen bij aan ons Bruto Twents Geluk. Sterker nog: ons Netto Twents Geluk!

Marianne Hutten
Fractievoorzitter In Beweging