Interview Hofweekblad Leo en Mignon

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 14/15/16 maart krijgen twee mensen op de kieslijst van In Beweging een aantal vragen voorgelegd. Deze week zijn dat Mignon Sanchez-Gerritsjans (11e op de lijst) uit Delden en Leo Mees ten Oever (12e op de lijst) uit Markelo.

Benoem 3 woorden die bij In Beweging horen.

Leo: leefbaarheid, biodiversiteit, duurzaamheid. Dat zijn altijd mijn stokpaardjes geweest. Ik zou het heel mooi vinden als we met deze partij dat meer op de kaart kunnen zetten.
Mignon: samen, groen en sociaal. Vooral samen doen.

Hoe bevalt In Beweging tot nu toe?

Mignon: Goed! Omdat het samengevoel al leeft! Als je een groep vindt en die gaan aan, dan krijg je daar energie van!
Leo: Goed! Veel enthousiasme! Mensen zijn bijna opgewonden, wat is er aan het gebeuren?! Dit hadden we veel eerder moeten doen!

Mignon Sanchez

Elke kandidaat op de kieslijst is om een slogan gevraagd die echt bij hem/haar past (zie de voorstelstukjes per kandidaat op de kieslijst)

Leo, jij hebt gekozen voor de volgende slogan: ‘laten we met z’n allen de biodiversiteit omarmen’. Waarom past die slogan bij jou?

Leo: Toen ik in 1981 in Markelo kwam wonen, had ik al vrij snel het gevoel van: wat is er met deze omgeving aan de hand? Waarom worden er dingen weggehaald, zoals bomen en struiken? Waarom wordt er bijna niks nieuw neergezet? Waarom worden de bermen steeds kaler? Met omarmen bedoel ik: je moet het toch samen doen. Je krijgt het alleen samen voor elkaar. Ik heb er al zoveel over gelezen zo langzamerhand, dat ik denk: we moeten de hele wereld meekrijgen, anders wordt het nog niet wat.

Mignon, jij hebt gekozen voor de volgende slogan: ‘dat wat je samen doet, is wat je bindt’. Waarom past die slogan bij jou?

Mignon: Iedereen kan iets doen aan klimaatverandering en biodiversiteit. Als je dat belangrijk vindt en je er met andere mensen actie aan kunt verbinden, dan geeft dat een wij-gevoel. Net als bij de meerbomen.nu activiteit waar je met een gemotiveerde groep mensen bomen gaat oogsten. Door boomzaailingen te oogsten geef je licht en ruimte aan andere bomen. Tegelijkertijd kunnen de zaailingen elders plaats bieden voor vogels en andere dieren. Deze activiteit laat zien dat mensen met de natuur en biodiversiteit écht aan de slag kunnen gaan. En het sociale gevoel bij groene activiteiten, daar krijg je energie en hoop van. Als je elkaar kunt vinden op goede ideeën, dan hoef je het niet over alles eens te zijn. Dan is wat je samen doet, wat je bindt.

Leo Mees ten Oever

Hoe omschrijf je jezelf in 3 woorden?

Mignon: lastig om iets over jezelf te zeggen! Groen is doen. Je moet doen wat je belangrijk vindt. Soms moet je ook doen wat moet. Ik wil niet alleen benoemen wat er allemaal niet goed gaat, je moet ook handelingsperspectief, tools aanreiken. Je kan wel klagen, maar je kan ook wat doen. Je probeert de goede keuzes te maken, binnen ieder in z’n eigen bereik.
Leo: vrij uitgelezen, niet snel tevreden, altijd bezig om te kijken hoe het beter kan. Niet zozeer materialistisch, maar wel de omgeving gezonder krijgen. Dat heeft zich ontwikkeld door de plek waar ik woon. Interessant hoe mensen naar dingen kijken. Hoe krijgen we iedereen bij elkaar om de ‘levenslijn’ te pakken. Het is zo belangrijk. Het gaat niet goed! Voor het eerst dat ik een soort omgeving voel die weet wat er mis is. Het staat nog steeds in de achteruit. Verder: ik vind contact met mensen leuk en belangrijk. Al zijn het maar 5 zinnetjes. Niet met een chagrijnig hoofd, maar beetje positief. Het hoeft maar iets kleins te zijn.

Hoe omschrijf je de ander?

Leo: Mignon is een mensenmens. Ze wil het beste voor deze wereld. Heel simpel. Van begin af al aan.
Mignon: Leo is eigengereid, hij zegt waar het op staat. En gezellig!

Voor welk onderwerp kom jij in beweging?

Mignon: voor meer groen. Als het aan mij ligt, worden bijvoorbeeld de parkeerplaatsen meer groen en krijgen auto’s niet zo’n prominente plek. Dat is mijn ideaal. Dat je meer deelt, dat je niet allemaal een grasmaaier in de kast hebt staan. Schaf met z’n allen een vetgoede aan, dan heb je er allemaal plezier van. Samen minder spullen nodig hebben helpt bij verduurzamen. Meer samen genieten van de omgeving, dus ook van de wijken.

Leo: wat Mignon zegt voor binnen de kernen, zeg ik voor buiten de kernen. Binnen de kern word je bijvoorbeeld strak gehouden met drempels, onder de 30 et cetera en je bent de kern of buurtschap nog niet uit, of het gas gaat erop. Het wordt in het buitengebied onleefbaarder. Als de weg niet perfect is, dan hebben de mensen nog meer irritatie: we moeten hier het gas in kunnen drukken. Ik merk dat al jaren. Het ligt niet zo zeer aan de politiek hier, maar meer landelijk en Europa. Wat hebben we allemaal losgelaten?! Waarom hebben we niet gekeken wat mensen aan positivisme binnen zich krijgen in plaats van wat ze allemaal kunnen bereiken met verdienmodellen, bezit en belastingkortingen? Verder: de landbouw gaat een keer veranderen, absoluut. Om wat te veranderen, moet je er wat anders voor in de plaats zien te krijgen. Hoe gaat we dat doen? Landbouw veranderen in combinatie met andere verdienmodellen. Dat moeten we echt in de gaten houden, het moet een kwaliteitsverbetering worden. Het moet leefbaarder worden. De verandering zit tussen het stuk van boer tot burger. Als dat niet verandert, lukt het niet. De burger moet kritisch zijn op wat hij koopt, de burger moet het niet eens willen zijn wat er nu gebeurt.

Mignon: Mijn focus ligt op moment op meer groen, omdat ik het gevoel heb dat ik daar wat aan kan doen. Alsof wat je doet, alleen je speerpunt is. Voor mij staat het een niet los van het ander. Groen is namelijk samen doen. Sociaal vind ik daarin ook belangrijk, weet elkaar gezien. Voor sociale zaken geldt voor mij ook: makelen en schakelen. De opening bieden en luisteren wat een ander nodig heeft. Dat betekent niet dat ik het allemaal kan oplossen en die verwachting schep ik ook niet. Ik vind het wel mooi als ik op de achtergrond verbindingen kan leggen waarmee een ander verder kan

Wat hoop je dat in beweging komt?

Leo: een kleine groep mensen. Het enthousiasme van die mensen en vooral dat die groep langzaam groter wordt. Dat gaat niet snel.
Mignon: dat mensen vanuit verschillende perspectieven goede ideeën mogelijk maken. Het luikje openzetten naar het andere perspectief.

In Beweging staat voor andere, verbindende politiek. Wat is dat?

Mignon: dat is over de opgave heen kijken. Omdat een opgave nooit één oplossing heeft, heb je elkaar nodig. Voor één uitdaging heb je meerdere oplossingen nodig. Ik ben niet in één hokje te vatten. Wat je samen doet, is wat je samen bindt. Leo, jij zat vroeger veel op de mountainbike. Je bent het niet eens wat iedereen op de fiets vindt, maar het fietsen zelf bindt. Ik probeer in kleine stapjes verbinding te vinden. Waar je de gemeenschappelijke deler kunt vinden.
Leo: Ik hoop dat de toekomst er zo uit gaat zien, ik zou dat zó tof vinden!

Tot slot een privé-vraag: heb je een hobby?

Leo: natuur. Vroeger had ik een Harley. Vond ik leuk, maar het is mooi geweest met die vervuilende dingen. Mountainbiken heb ik altijd al gedaan. Op plekken komen waar je met de gewone fiets niet komt.
Mignon: belevingen in de natuur, Fietsen of wandelen met de hond. Zo nu en dan een winterduik