Foto van Marianne Hutten

Tot in de kleinste details

Iemand zei me laatst: “je moet de details kennen om op globale lijnen te kunnen besturen”. Dat is een hele interessante! Het voelt voor mij als een tegenstelling: aan de ene kant moet je niet teveel op de details zitten (dan blíjf je bezig!), maar tegelijk moet je die details wel kennen om de goede discussie te kunnen voeren en besluiten weloverwogen te kunnen nemen. Ik ben het dus wel met hem eens. Het is weer zo’n hersenpuzzel in de politiek die me bezighoudt. Waar zit de balans?

Een voorbeeld: ik ben voorstander van pré-mantelzorgwonen (ook wel meergeneratiewonen genoemd). In een aantal gemeenten is hier beleid voor. Het is een aanvulling op het meer bekende mantelzorgwonen. Pré-mantelzorg biedt tijdelijke woonplek op het perceel van bijvoorbeeld familie, voor mensen waarvan te verwachten is dat ze op termijn zorg nodig gaan hebben. Hoe mooi als je dan kunt wonen op een plek bij mensen waar je je goed voelt? Volgens mij draagt de mogelijkheid van pré-mantelzorgwonen bij aan de doorstroming op de woonmarkt en heeft het een positieve impact op zaken als samenredzaamheid, eigen kracht en kan het eenzaamheid voorkomen. Als je hier als politiek beleid voor wilt maken, moet je het ook over details hebben, zoals ‘hoe lang is tijdelijk?’. Of zijn dat geen details?

Ik heb geprobeerd mij goed in het onderwerp te verdiepen: hoe doen andere gemeenten dit? Welke voorwaarden stellen zij? Wat zijn de huidige mogelijkheden in onze gemeente? etc. Dat gaat ook over details. Ik heb contact gezocht met de politieke partijen om eerste reacties te horen op het idee. Wat is vervolgens de balans tussen details en globale lijnen?

Ik heb een motie voorbereid, waarbij ik heb geprobeerd om het kort te houden, zodat we door de motie hopelijk het achterliggende principe (‘de globale lijn’) van pré-generatiewonen kunnen bespreken. De details, die laten we dan aan het college. Tenminste, als de raad het idee steunt. Daar ga ik mijn best voor doen! Ik hoop, tegen de tijd dat de motie wordt besproken, op een goede discussie. Ik ben benieuwd hoe gedetailleerd de reacties zullen zijn…

Marianne Hutten
Fractievoorzitter In Beweging

Geplaatst in Blog van Marianne.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *