In Beweging

De gemeente Hof van Twente is een nieuwe politieke partij rijker: de partij In Beweging.

Een nieuwe partij met als één van haar hoofddoelen: minder partijen! Dat klinkt tegenstrijdig. Toch streeft In Beweging hiernaar. De nieuwe partij wil nadrukkelijk de progressieve politiek verbinden. In deze tijd van politieke tegenstellingen, versplintering en het uitvergroten van veelal opgeblazen verschillen, wil In Beweging juist het tegenovergestelde laten zien: begrijpelijke politiek uitgaande van overeenkomsten. Ze richt zich hierbij op de “linkse” kiezer en op mensen die zich niet met een landelijke stroming verbonden voelen maar wel bij het wel en wee van hun gemeente betrokken willen zijn. De kernwaarden van In Beweging zijn verbindend, duurzaam en sociaal.

Samenwerken en samengaan

De overeenkomsten tussen partijen (helemaal tussen progressieve partijen als de PvdA, GroenLinks, de SP maar ook de Partij voor de Dieren) zijn veel groter dan de verschillen. Dat geldt voor de landelijke politiek, maar nog meer voor de lokale politiek. In Beweging wil samenwerken en verbinden, en hoopt uiteindelijk met meerdere partijen samen te gaan of op zijn minst samen te werken. Met GroenLinks zijn hierover al verkenningsgesprekken gevoerd. Mogelijk doen beide partijen met een gezamenlijke lijst, een zogenaamde samengestelde lijst, mee aan de gemeenteraadsverkiezingen volgend jaar maart.

Foto: Tom Jutte

Politiek en beleid vanuit overeenkomsten

In Beweging kenmerkt zich door gezamenlijke doelen en standpunten met anderen centraal te stellen in plaats van het benadrukken van de verschillen. De naam van de partij geeft daarbij het doel aan: een beweging in gang zetten en zelf als partij in beweging blijven. Simpelweg met als doel de gemeente Hof van Twente mooier te maken.

Foto: Patrick ter Elst

Oprichters In Beweging

Een aantal enthousiastelingen, voornamelijk mensen zonder partijpolitieke achtergrond en een drietal SP’ers, hebben besloten in beweging te komen en een eerste stap te zetten naar een andere, meer open en verbindende politiek in Hof van Twente. Samen vormen ze het bestuur en stellen zij zich graag voor!

Marianne Hutten is als lijsttrekker het gezicht van In Beweging. Zij is één van die mensen zonder binding met één van de landelijk partijen.

“Ik vind het belangrijk om naar overeenkomsten te kijken en politiek begrijpelijker te maken voor iedereen. Er zijn veel mensen maatschappelijk betrokken maar de politiek is ze te ingewikkeld, staat te ver van ze af. Met In Beweging hoop ik het allemaal toegankelijker te maken. Wat mij betreft begint politiek met de simpele vraag: hoe gaat het met je?” – Marianne Hutten

In Beweging doet mee aan de gemeenteraadsverkiezingen voor Hof van Twente in 2022. Centraal voor In Beweging staat, zoals gezegd, het zoeken naar de verbinding en begrijpelijke politiek. Een ieder wordt uitgenodigd om mee te praten en mee te doen.

In Beweging roept daarom op: “beweeg met ons mee!”.