Interview Hofweekblad Marije en Gerard

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 14/15/16 maart krijgen twee mensen op de kieslijst van In Beweging een aantal vragen voorgelegd. Deze week zijn dat Marije Averdijk-Varenbrink uit Delden (6e op de lijst) en Gerard Willems uit Goor (5e op de lijst).

Benoem 3 woorden die bij In Beweging horen.

Gerard: enthousiasme, andere politiek, sociaal.
Marije: het sociale aspect spreekt mij heel erg aan, iedereen wordt in zijn waarde gelaten, dat er goed wordt geluisterd naar een ander verhaal. Zo’n gele-plakkertjes-avond, vind ik een heel mooi voorbeeld van  In Beweging. Je hebt een aantal standpunten, waarover we discussiëren, maar je nodigt wel iedereen uit. Iedereen is welkom: leden en belangstellenden. In 3 woorden: sociaal, participatie en iedereen is welkom.

Hoe bevalt In Beweging tot nu toe?

Marije: Heel goed! Het is net een warm nest. Tot nu toe: het is open en inspirerend. Je beweegt met elkaar, met elkaar heb je discussies. Wat er nou al allemaal al gebeurt in de appgroepjes en avonden, is echt al heel inspirerend. Dat geeft mij al heel veel hoop dat het straks écht anders gaat. Bij de VVD denk je ‘die zijn liberaal’, bij CDA ‘die zijn dat’, bij PvdA ‘die zijn dit’. Waar ik bij In Beweging aan denk, is dat het één groot hok is, maar zonder vaststaande muren, waar iedereen dus welkom is.

Gerard: Goed! Bijzonder aan In Beweging is dat het niet gestoeld is op oude ideologie. Bij In Beweging heb je geen verzuiling. Mensen zijn er van alle kanten bij. De kernwaarden zijn gemaakt vanuit de menskant, vanuit de verbinding. Niet vanuit de maatschappijkant. We zien ook allemaal verschillende mensen bij elkaar. Mensen van verschillende richtingen, van verschillende pluimages. Natuurlijk moet je wel een beetje een sociaal gevoel hebben, anders voel je je niet thuis. In de jaren ’60 had je D’66; die had ook geen geloof, verankering, ideologie, zij hadden vooral de menskant. Wij zitten nu vooral aan de sociale kant. We hebben zelfs PSP-ers nog in de club zitten. Mensen kijken naar zichzelf, wat kan ik doen waar ik leef. Duurzaamheid, sociaal, verbinding, participatie: dat komt altijd terug naar voren.

Marije Averdijk-Varenbrink

Elke kandidaat op de kieslijst is om een slogan gevraagd die echt bij hem/haar past (zie de voorstelstukjes per kandidaat op de kieslijst)

Marije, jij hebt gekozen voor de volgende slogan: ‘Iedereen telt mee’.  Waarom past die slogan bij jou?

Marije: Het gaat mij er om dat ieder mens een mens is met een talent, ieder mens is waardevol. Daarom moet iedereen mee kunnen tellen. Ook al ben je rijk, ook al ben je arm, ook al ben je een vluchteling, ook al woon je hier al je hele leven, ook al heb je een beperking, ook al heb je geen beperking. Iedereen moet de kans krijgen om te zijn wie je wilt zijn. Het is niet ‘iedereen is gelijk’ – want dat is socialisme – het gaat er mij om dat iedereen er mag zijn als persoon. De menskant. Iedereen heeft een verhaal waar naar geluisterd moet worden. Om gehoord te worden.

Gerard, jij hebt gekozen voor de volgende slogan: ‘Wie in beweging komt, heeft de toekomst’.   Waarom past die slogan bij jou?

Gerard: omdat die past bij ons. Hij is zo open dat iedereen daar ja op zegt, een slogan waar iedereen het wel mee eens kan zijn, want als je niet in beweging komt, blijf je dus stilstaan. Dus hoe je het ook wendt of keert, stilstaan is achteruitgang. Wij gaan natuurlijk wel heel hard vooruit. De wereld is in verandering. Ik zag in de jaren ’60 steeds meer mensen met een telefoon. De buurt kwam bij ons bellen. Kan je je dat voorstellen!? Elk jaar ging je verder op vakantie. Nu achteraf denk je: alles ging goed, alles ging omhoog. Ik denk dat we nu zien dat die duurzaamheid moet en dat we wat aan de wereld moeten doen anders gaat het niet goed – in de jaren 90 beseften we dat nog niet zo. Zure regen hoor je niks meer over. Het stimuleert mensen om in beweging te komen. Als je wat wilt veranderen in de politiek, dan moet ik wel anders stemmen, anders verandert er nooit wat. Als we terugkijken, zullen we zien dat de wereld qua mindset is veranderd. We gaan bijvoorbeeld voor de helft thuiswerken, we zijn nu gewend aan zo’n online interview, online winkelen. Voordat je het weet… vroeger pakte ik de auto voor een overleg in Drachten van anderhalf uur. Belachelijk! Ik ga naar het werk voor het ontmoeten, niet voor het werken. Ontmoeting wordt nog belangrijker. We willen elkaar ook zien.

Gerard Willems

Hoe omschrijf je jezelf in 3 woorden?

Gerard: Heel sociaal. Toegankelijk – dat zeggen mensen over mij. Betrokken bij alles wat er is. Loyaal. Dat krijg ik vaak terug. Als ik ergens bij ben, ben ik daar heel loyaal aan. Alles waar een voordeel is, zit ook een nadeel aan. Soms moet je ergens ‘te’ voor zetten. Bijvoorbeeld bij loyaal: te loyaal, dan ben ik soms te aardig.
Marije: sociaal, verbindend en positief, opbouwend kritisch. Ik probeer te denken in mogelijkheden en vooral te denken hoe kunnen we het verbeteren, hoe kunnen we het veranderen.

Hoe omschrijf je de ander?

Marije over Gerard: sociaal, enthousiast, bult ervaring waar ik op kan bouwen.
Gerard over Marije: bescheiden en heel sociaal. Wat haar bezig houdt, staat ze voor en dat zal ze ook voor anderen doen. Ze heeft over heel veel dingen echt wel een persoonlijke inbreng. Ze heeft een bepaalde persoonlijkheid, die mag meer naar voren komen, dan wordt het echt mooi. Ze weet hoe de wereld werkt, ze heeft daar wel een mening over.

Voor welk onderwerp kom jij in beweging?

Gerard: voor nu merk ik wel, in deze periode, de tweedeling in onze maatschappij. Containerzin, maar ik kan die altijd toepassen. Kijk, de VVD staat heel dicht bij ons, maar je moet wel kijken hoe ze die invullen. Ik kan lekker koken, maar alleen met de dingen die ik zelf lekker vind. Dat geldt ook voor bv duurzaamheid. Je bent er allebei voor, je wilt allemaal die transitie, maar vult het anders in. Wij zitten in de politiek. Bekijk het maar eens vanuit een helikopterfunctie. Mensen die anderhalf modaal verdienen, die redden zich wel goed, hoor. Maar die andere onderkant merkt alles wat we doen. De politiek heeft die andere helft ook niet nodig. Die andere helft heeft het heel moeilijk. Die mensen die de basale dingen die we heel gewoon vinden, niet meer kunnen betalen. Ik ben overtuigd dat deze mensen over vijf jaar de zorg niet meer kunnen betalen. Wij hoeven niks te beslissen voor de mensen waar het goed mee gaat. Die gaan gewoon 2x op vakantie. Die betalen gewoon de OZB als we die met een paar procent verhogen. Als je gaat werken, verdien je niks. Je kunt je onderhouden, maar je verdient niks extra’s. En natuurlijk kom ik in beweging voor wonen: we moeten allemaal een dak boven ons hoofd hebben. Kijk de serie van Sander Schimmelpenninck maar eens. Ook de advocaat met een dikke portemonnee die geen huis in Amsterdam kan betalen, wordt nu ook wakker. Dat loopt helemaal uit de hand. Laat staan kinderarmoede! Alle regels zijn gemaakt voor mensen die buiten de boot vallen. Iedereen moet mee kunnen doen. Ja, dat vindt iedereen wel. Maar op welk niveau moet je mee kunnen doen? Dan komt het woord redelijkheid om de hoek kijken.

Marije: ik maak me echt wel zorgen over de toekomst van mijn kinderen. Die zijn nu 11 en 9, wat staat hen te wachten met de huidige tweedeling?  Ik maak me echt wel zorgen, ik ben blij dat de basisbeurs weer terug komt. Maar wat als je een MBO- of HBO-diploma hebt en je wordt verpleegkundige, je doet écht een bijdrage en je kunt geen huis kopen of huren?! Ik kom echt wel in beweging voor meer gelijke kansen ongeacht welke achtergrond je hebt. Gelijkheid tussen de verschillende groepen tussen arm-rijk, maar zeker de middeninkomens. Die moeten nu de meeste aandacht krijgen, omdat steeds meer blijkt dat ze niet overal volwaardig aan mee kunnen doen. Ik maak me daar echt zorgen over!

Wat hoop je dat in beweging komt?

Marije: de inspraak, dat er meer wordt geluisterd, dat burgers/inwoners meer inspraak krijgen over meer onderwerpen, maar dat er met die inspraak ook daadwerkelijk wat gedaan wordt. Dat ze serieus worden genomen. En dat is niet alleen inspraak over wijziging bestemmingsplannen, maar bijvoorbeeld ook over fysieke toegankelijkheid en ook over beleid. Het zou bijvoorbeeld heel mooi zijn als je rond werk en inkomen aan de inwoners vraagt ‘hoe denken jullie daar over?’. Dat je persoonlijke verhalen ophaalt. Dat je daardoor verschillende invalshoeken krijgt, waardoor je een probleem beter kunt oplossen.

Gerard: dat de kiezer in beweging komt. Ik doe een oproep: mensen hebben nu de kans voor een ander sociaal, progressief beleid.

In Beweging staat voor andere, verbindende politiek. Wat is dat?

Gerard: die zit ‘m er vooral in dat we aan de voorkant burgers betrekken bij dingen die veranderen in hun omgeving. Veel te laat achteraf vragen, en dan komen mensen in beweging dat ze niet gehoord voelen. Dat is voor mij onbegrijpelijk. Ik hoop dat wij, als er dingen straks spelen, dat we direct aan de voorkant de mensen erbij betrekken waar het om gaat. Dat je ze er heel vroeg bij betrekt. Soms hebben ze ook heel goede oplossingen. Zij moeten daar wonen, werken, leven! Participatie aan de voorkant. Ik ken mooie voorbeelden, zoals in Deventer en Zutphen. Burgers willen van alles, maar het moet wel betaalbaar blijven. Zijn mooie modellen voor!

Marije: Ik hoop dat we met verbindende politiek vanuit verschillende invalshoeken politiek kunnen bedrijven, niet rechtlijnig. Dat je iets niet als een probleem neerzet, maar als iets neutraals, dat je laat zien dat je nog wel van alle kanten naar het probleem wilt kijken. Wat ik tot nu toe heb gehoord, is dat inwoners zeggen ‘het maakt toch niet meer uit; als een gemeente iets beslist, is het toch al besloten’. Maar ook bijvoorbeeld ook: als wij in de gemeenteraad komen te zitten, mogen we de informerende raadsvergaderingen wijzingen. Durf te veranderen. Zijn we allemaal nog blij mee zoals het er nu aan toegaat of niet?

Tot slot een privé-vraag: heb je een hobby?

Gerard: ja! Wijn! Ik ben ook wel een sportfanaat. Tuinieren. Lokaal voedsel, stadslandbouw, zulk soort dingen.
Marije: ik heb niet echt een vaststaande hobby, want ik vind veel dingen leuk. Ik probeer veel dingen te doen, ik word van veel dingen blij, ik kan van veel dingen ontspannen. Waar ik echt blij van word, is lezen: spannende boeken, psychologische thrillers. Ik kan ook gaan wandelen met een boek of koken terwijl ik een podcast aan het luisteren ben. Dan mogen de kinderen of Stephan mij ook niet storen. Dan ben ik aan het koken, podcast op. Heerlijk!