Interview Hofweekblad Henry en Caroline

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 14/15/16 maart krijgen twee mensen op de kieslijst van In Beweging een aantal vragen voorgelegd. Te beginnen met Henry Betting uit Diepenheim (14e op de lijst) en Caroline van Leeuwen uit Goor (13e op de lijst).

Benoem 3 woorden die bij In Beweging horen.

Henry: We moeten het samen doen. Verbindend, duurzaam en sociaal.
Caroline: Verbindend, duurzaam en sociaal. Vandaag nog over gehad!

Hoe bevalt In Beweging tot nu toe?

Caroline: Goed! Fijn dat we zoveel mensen vinden die bereid zijn om mee te doen uit alle hoeken van de samenleving. Daar word ik heel blij van!
Henry: Ontzettend mooi om te ontdekken dat er steeds meer mensen hetzelfde willen als wij. Dat de groep gestaag groeit. Dat geeft mij hoop op een andere toekomst. Als we iets willen veranderen aan de ik-maatschappij, dan moet de groep andersdenkenden groter worden. Het doet met genoegen dat er binnen Hof van Twente al vrij veel mensen zijn die dat ook vinden. Dat geeft moed.

Caroline van Leeuwen

Elke kandidaat op de kieslijst is om een slogan gevraagd die echt bij hem/haar past (zie de voorstelstukjes per kandidaat op de kieslijst)

Caroline, jij hebt gekozen voor de volgende slogan: ‘vanuit gelijkwaardigheid verbinden zorgt voor een betere samenleving’. Waarom past die slogan bij jou?

Caroline: omdat ik mijn hele leven al uit ga van gelijkwaardigheid. Mensen zijn niet gelijk. Dat hoeft ook niet. Maar iedereen is even waardevol. Gelijkwaardigheid is één van mijn levensmotto’s. Als we dat in Hof van Twente voor elkaar krijgen, dan wordt de samenleving beter. Mensen die boven andere worden geplaatst, dat valt vaak vies tegen. Dan krijg je grotere verschillen in de samenleving. Als iedereen gelijk is aan jijzelf, dan krijgen we een betere samenleving, een betere gemeente.

Henry, jij hebt gekozen voor de volgende slogan: ‘denken en doen, vrij van landelijke partijbelangen, is een zegen’. Waarom past die slogan bij jou?

Henry: Ik heb de kunstacademie gedaan. Het meest waardevol dat ik daar heb geleerd, is om vrij na te denken over dingen. Als je met een probleem bezig bent en je kunt het niet via route A oplossen, dan moet je over route B gaan denken. Dan is er altijd een oplossing. Met deze slogan bedoel ik dat er mijns inziens te veel vanuit partijbelangen wordt gedacht en gevolgd. Dat sluit aan op wat Caroline net heeft gezegd. Ieder mens is hetzelfde. De beste meningen komen van mensen die zij-denken over een bepaald onderwerp. Mensen die niet iets van een onderwerp weten, kunnen juist rake dingen zeggen. Je leert het meest als je elkaars mening moet verdedigen. Dan ontstaat er een heel andere kijk op dingen. Dat is ongelooflijk belangrijk volgens mij. Open staan voor andere manieren van denken.

Henry Betting

Hoe omschrijf je jezelf in 3 woorden?

Caroline: betrokken, goed kunnen luisteren, empathisch.
Henry: flexibeldenkend.

Hoe omschrijf je de ander?

Caroline: Henry is een creatieve denker. Hij komt met opmerkingen vanuit een andere invalshoek waar ik zelf niet zo gauw aan gedacht heb, die mij aan het denken zetten.
Henry: Caroline is zorgvuldig. Ze reageert pas als ze heeft nagedacht.

Voor welk onderwerp kom jij in beweging?

Caroline: mijn vakgebied, betere jeugdzorg.
Henry: ik heb niet specifiek één onderwerp. Het zal toch hetgeen zijn dat mijn vakgebied raakt. Dat er ruimte is voor allerlei woonvormen, van tiny houses tot containerwoningen. Voor mijn part boomhutten. Dat je kan wonen hoe je wilt. Ook over gebieden waar ik geen of weinig verstand van heb, wil ik mijn mening geven.

Wat hoop je dat in beweging komt?

Henry: dat veel mensen – ik zal niet iedereen zeggen, dat is de ideale wereld – die zich volledig, en terecht in mijn ogen, hebben afgekeerd van de politiek, inzien dat wij op een oorbare manier bezig zijn. En dat zij zich aansluiten, meepraten, meedoen.
Caroline: dat mensen het in de raad en daarbuiten over de inhoud gaan hebben in plaats van dat als een persoon iets heeft gezegd dat dit op foutieve wijze wordt gebruikt, uit zijn verband gerukt wordt.

In Beweging staat voor andere, verbindende politiek. Wat is dat?

Caroline: Op een open manier kijken naar overeenkomsten die er zijn tussen partijen en die benadrukken. Kijken naar de overeenkomsten en daar samen voor gaan staan en daar in willen samenwerken. Ook is verbindende politiek voor mij van begin af aan mensen die het aangaat als in een bepaalde wijk iets moet gebeuren, oprecht te betrekken. Informeren, meenemen, dat soort zaken.
Henry: Andere politiek vind ik een beetje een afgezaagde term, zou ik zelf niet zo gauw gebruiken. Volgens mij is het allerbelangrijkste het verbinden van mensen. Als dat andere politiek is, dan is dat zo. Ik vind het een beladen woord. Verbinden onderscheidt ons van de andere partijen. Luister naar anderen wat je goed vindt. Geen vliegen afvangen en samen de oplossing zoeken. Een paar jaar geleden heb ik een grote opdracht op een school gedaan. De directeur keek vooral naar wat de leerlingen wél konden. Dan groei je in wat je kunt. Dat is heel belangrijk. Trek dat door naar de politiek. Zie en benoem dat. Dan kan je samenwerken en krijg je dingen eerder voor elkaar.

Tot slot een privé-vraag: heb je een hobby?

Caroline: lezen van boeken en kijken van Scandinavische thrillers.
Henry: geen specifieke hobby’s, ik doe redelijk veel.